• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Kontakt

  • -

Kontakt

W naszym przedszkolu usługę gastronomiczną świadczy firma:
 
J.B.Partners Anna Topa
ul. Pokoju 48
71 – 739 Szczecin
 

Konto do wpłat za catering za żłobek i przedszkole 

Ideabank

56195000012011374440000002

Działając w myśl Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze stanem prawnym aktualnym na dzień: 15.09.2020 Dz.U.2019.0.1252 zostaje wprowadzony bezwzględny zakaz powtórnego wprowadzania na teren kuchni przedszkolnej niewykorzystanych posiłków dla dzieci (kanapki ze śniadań itp.) obowiązki przechowania i wydania w/w kanapek przejmuje przedszkole i żłobek. działania podjęto po wytycznych wydanych przez Powiatową Stację sanitarno Epidemiologiczną w Policach
 
Zgłaszanie nieobecności: