• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe wrzesień – Jagódki

 • -

Treści programowe wrzesień – Jagódki

Treści programowe wrzesień – JAGÓDKI

 1. W przedszkolu
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich; rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą
 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów
 • poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm
 • wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się̨ i używania słów: proszę̨, przepraszam, dziękuję
 • poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała
 1. Nasze przedszkole
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozbudzanie zainteresowań́ i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki
 • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze znajomości okolicy i terenu wokół przedszkola
 • poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez funkcji; doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń́ na, nad, pod, obok, za, po lewej, po prawej
 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku, rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie rożnych technik plastycznych (rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów)
 1. Jestem bezpieczny
 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się̨ po drogach; rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw i wypowiedzi dzieci
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sytuacjach; rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
 • dostrzeganie regularności, konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych, poznanie układów figur geometrycznych, utrwalenie nazw figur geometrycznych; kształtowanie pamięci wzrokowej i słuchowej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy i gry; współdziałanie w zabawie
 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki; poznanie pracy policjanta, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych
 1. Pomocna dłoń
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi
 • poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowanie do czytania
 • poznanie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997; kształtowanie umiejętności posługiwania się̨ liczebnikami głównymi i porządkowymi; wdrażanie do prawidłowego przeliczania
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomoc
 • poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego itp.; rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu; rozwijanie umiejętności właściwego reagowania i postepowania w rożnych sytuacjach życiowych