• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe październik – Jagódki

 • -

Treści programowe październik – Jagódki

Tydzień I: Idzie Jesień przez świat

 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
 • uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną
 • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
 • kształtowanie słuchu fonetycznego i spostrzegawczości słuchowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie

Tydzień II: Jesienna przyroda

 • poznanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
 • doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia
 • budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

Tydzień III: Koszyk Pani Jesieni

 • poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, doskonalenie percepcji wzrokowej
 • poznanie roślinności uprawianej na polu, rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka
 • poznanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu
 • kształtowanie umiejętności liczenia i porównywania
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych, doskonalenie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej

Tydzień IV: Skarby jesieni

 • poznanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), analiza głoskowa i sylabowa wyrazów
 • promowanie zdrowego odżywiania, poznanie i nazywanie jesiennych przetworów
 • doskonalenie motoryki małej i dużej, podziwianie piękna jesiennych krajobrazów
 • doskonalenie umiejętności słuchania i wyrażania muzyki ruchem