• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Jagódki

 • -

Treści programowe listopad – Jagódki

Nasza mała ojczyzna

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • rozpoznawanie melodii walczyka, poleczki i krakowiaka;
 • budzenie zainteresowania muzyką ludową;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu

Mój dom – Polska

 • poznawanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich;
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości;
 • budzenie zainteresowania historią państwa polskiego;
 • przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych

Moje hobby

 • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijanie upodobań i pomysłowości, rozbudzanie ciekawości światem
 • rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich,
 • dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa),
 • różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • poznawanie różnych kolekcji, rozwijanie myślenia operacyjnego, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, pomysłowości i wyobraźni
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu

Ulubione zajęcia

 • poznawanie zainteresowań koleżanek i kolegów oraz znanych osób, gromadzenie doświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role, pokonywanie nieśmiałości
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów