• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe luty – Jagody

 • -

Treści programowe luty – Jagody

Tydzień 1: Siły przyrody:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość;
 • kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody;
 • poznawanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii;
 • wdrażanie do dbania o środowisko naturalne;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

Tydzień 2: Cztery żywioły

 • dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu;
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

Tydzień 3: Wielka wyprawa

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, operowanie liczebnikami porządkowymi;
  posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

Tydzień 4: Nasze podróże

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.