• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Jagódki

 • -

Treści programowe marzec – Jagódki

Tydzień I – Mali odkrywcy

 • operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce, astronom, luneta, teleskop;
 • rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7;
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia;
 • rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych;

Tydzień II – Tajemnice świata

 • kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy;
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków;
 • rozwijanie słuchu fonemowego;
 • ćwiczenie sprawności manualnej;
 • kształtowanie kompetencji cyfrowych;
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych;

Tydzień III – Nadchodzi wiosna

 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu;
 • kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu;
 • operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć: cicho – głośno;
 • budowanie wypowiedzi – praca z wierszem, rozwijanie słownika czynnego;
 • wyrażanie radości z wykonywania prac twórczych i plastycznych;
 • różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego myślenia;

Tydzień IV – Wiosna tuż-tuż

 • poznanie zawodu rolnika – poznanie pracy i obowiązków rolnika, określenie i nazwanie cech, jakimi jest obdarzony każdy rolnik;
 • nazywanie zwierząt gospodarskich, czytanie globalne wyrazów;
 • przeliczanie elementów częściowo niewidocznych;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8;
 • poznanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
 • przewidywanie następstw wydarzeń – rozwój wzrostu ziemniaka;
 • dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia;
 • wyrażanie radości z możliwości zaprezentowania swojej wiedzy.