• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Organizacja pracy od 01.09.2021

  • -

Organizacja pracy od 01.09.2021

Szanowni Rodzice,

Dnia 1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu nr 19/2020 z dnia  27.08.2020r – Rodzic jest zobowiązany do złożenia do dnia 1 września włącznie, następujących dokumentów: (Dokumenty te składają rodzice nowo przyjętych dzieci)

PLIKI DO POBRANIA

  • Zgoda na pomiar temperatury

Załącznik nr 1 -Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

  • Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Rodzica -Opiekuna prawnego

Powyższe dokumenty należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie przedszkola w dniach od 30 sierpnia do 1 września

Prosimy również obowiązkowo zapoznać się z Procedurami zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu.

Procedury dostępne są w zakładce DOKUMENTY.                                                   Przypominamy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola o istniejących procedurach. Rodziców nowo przyjętych dzieci prosimy o zapoznanie się z nimi.

Przypominamy, iż na terenie przedszkola obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych na twarzy.


ZASADY DO DOBREJ ADAPTACJI DZIECKA W PRZEDSZKOLU                  Rodzicu:

  • Stopniowo wydłużaj czas pobytu dziecka w placówce.
  • Informuj dziecko, kiedy po nie wrócisz.
  • Buduj pozytywne wrażenie o placówce.
  • Zachowuj się pewnie.
  • Nie przeciągaj pożegnań.

 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu