• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe na miesiąc maj grupa Jeżynki

  • -

Treści programowe na miesiąc maj grupa Jeżynki

Treści programowe maj – Jeżynki

Temat tygodnia:

1. Książka mój przyjaciel

* wzbudzanie zainteresowania książkami,
* ćwiczenie umiejętności klasyfikowania,
* poszerzanie doświadczeń językowych,
* rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania zakładki do książki;

2. Baśnie, bajki i legendy

* uwrażliwianie na piękno i wartość książek,
* przybliżanie literatury dziecięcej,
* rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
* utrwalenie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych,
* ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;

3. Rodzina razem się trzyma

* tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy i kształtowanie umiejętności wypowiadania się o swojej rodzinie,
* kształtowanie świadomości siebie,
* nazywanie i przeliczanie części ciała,
* rozwijanie sprawności ruchowej;

4. Ja i moi bliscy

* wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań,
* tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną,
* wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych,
* definiowanie i dzielenie elementów na zbiory,
* powtórzenie i utrwalenie nazw tygodnia.