• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Żłobek- Ankieta Szczeciński Obszar Metropolitalny

  • -

Żłobek- Ankieta Szczeciński Obszar Metropolitalny

Pomóż zdecydować jaki ma być Szczeciński Obszar Metropolitalny!

Pomóż zdecydować jaki ma być Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM). Wypełnij ankietę dotyczącą potrzeb rozwojowych tego obszaru.

W ramach prac przygotowawczych nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego SOM, prowadzone jest badanie lokalnej opinii społecznej w zakresie kluczowych problemów i potrzeb rozwojowych naszego obszaru. Pomoże ono nakreślić kierunki rozwoju zarówno Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako całości, jak i Gminy Kołbaskowo w perspektywie kolejnych kilku lat.

W badaniu ankietowym można wziąć udział klikając w poniższy link, który jest przekierowaniem do ankiety. Do udziału w badaniu wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, a wypełnienie ankiety może zająć około 10 minut. Ankieta dostępna będzie do wypełnienia do 31 lipca 2022 roku (godz. 23:59).

Link do ankiety

Zachęcamy do udziału w ankiecie wszystkich mieszkańców Gminy Kołbaskowo abyśmy wspólnie zadecydowali o swojej przyszłości.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.