• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800 Przedszkole

Treści programowe realizowane w październiku Śliweczki

  • -

Treści programowe realizowane w październiku Śliweczki

Tydzień 1 Idzie jesień ….przez ogród i sad
• poznawanie różnych owoców i warzyw
• wzbogacanie słownictwa czynnego
• rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku
• rozwijanie syntezy i analizy słuchowej
• uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia
• uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw
• poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw
• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
• wzbogacanie doświadczeń smakowych
• wdrażanie do uważnego słuchania literatury dziecięcej

Tydzień 2 Idzie jesień…do zwierząt
• poznawanie zwyczajów wiewiórki
• rozwijanie koncentracji uwagi, sprawności ruchowej oraz sprawności artykulacyjnej
• zapoznanie ze sposobem przygotowania się zwierząt do zimy
• rozwijanie umiejętności wokalnych oraz sprawności grafomotorycznej
• rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników głównych w zakresie 4, utrwalanie pojęcia tyle samo
• rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
• poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierza leśnych
• poszerzanie doświadczeń plastycznych
• rozwijanie zmysłu dotyku
• poznawanie zwierząt leśnych

Tydzień 3 Co z czego otrzymujemy
• zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba oraz etapami powstawania chleba
• rozwijanie umiejętności wokalnych , sprawności rąk
• łączenie w pary obrazków zwierząt z produktami uzyskanymi w gospodarstwie
• przeliczanie na konkretach w zakresie 4
• zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych
• przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych
• rozwijanie wrażliwości muzycznej

Tydzień 4 Idzie jesień z deszczem
• poznawanie roli wody w życiu człowieka
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• kształtowanie poczucia rytmu oraz rozwijanie umiejętności wokalnych
• utrwalanie pojęć „duży” , „mały”
• rozwijanie słuchu muzycznego
• poszerzanie doświadczeń plastycznych
• pobudzanie ciekawości badawczej
• rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach