• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Malinek – 30.03.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Malinek – 30.03.2020r

Żubr- zwierzę chronione”

Zapoznanie z zwierzęciem chronionym w Polsce

Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy

Rozwijanie mowy i myślenia

 

Wytłumaczenie pojęcia „ Ochrona ścisła”

Ochrona ścisła polega na całkowitym zakazie przemieszczania, niszczenia i zabijania określonych zwierząt- celem ochrony ścisłej jest zachowanie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych czyli całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych.

Żubr europejski” – gatunek pod ochroną

Opowieści o wyglądzie, pożywieniu, miejscu zamieszkania żubra:

Wygląd

Głowa żubra jest stosunkowo duża i ciężka o szerokim i wypukłym czole, oczy małe, krótkie rogi skierowane do góry i zagięte do środka. Szyja żubra jest gruba, krótka z wyraźnym podgardłem. Przód tułowia wygląda na bardzo potężny na skutek silnie rozwiniętego kłębu i porastającej go kasztanowo-brunatnej sierści, która w zimie jest ciemniejsza niż latem.

Pożywienie

Żubry zjadają wiele gatunków roślin. Podstawę diety stanowią rośliny zielne i trawy znajdowane na dnie lasu, na łąkach i polach w jego pobliżu. Uzupełnienie diety, zwłaszcza w okresie późnej zimy i wczesną wiosną, stanowi kora oraz pędy niektórych drzew i krzewów. Ponadto zimą zjadane są żołędzie.

Zamieszkanie

Żubry zamieszkują środowiska leśne, jednak zimą nie dostarczają one wystarczającej ilości pożywienia dla tak dużego roślinożercy. Większość żubrów jest w czasie cięższych zim dokarmianych przez człowieka. Brak pokarmu lub niedostateczne dokarmianie powoduje, że zwierzęta migrują na tereny otwarte, powodując szkody w uprawach rolniczych. Większość żubrów żyje w stadach wolnościowych w Puszczy Białowieskiej.

Swobodne wypowiedzi dzieci na omawiany temat– odwołanie się do wiedzy dzieci.

Mała żubrzycahttps://www.youtube.com/watch?v=Il2QkDi-f9U

Ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej „Tropem żubra”– zeszyt ćwiczeń dla przedszkolaka- https://smz.waw.pl/wp-content/uploads/2015/02/przedszkole.pdf

Zabawa ruchowa. Powtarzamy wierszyk i wykonujemy ruchy zawarte w tekście.

  • kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem.

Prawa rączka, lewa rączka (wyciągamy raz prawą rękę w przód, potem lewą)

Sprawdźmy czoło czy gorączka (dotykamy dłońmi czoła)

Oko prawe, oko lewe (paluszkiem prawej ręki wskazujemy raz prawe raz lewe oko)

Spójrz na Krzysia, spójrz na Ewę (patrzymy wzrokiem w prawą i w lewą stronę)

Prawa nóżka, lewa nóżka ( wysuwamy w przód raz jedną raz drugą nóżkę)

Chęć skakania ma jak kózka (podskakujemy w miejscu jak kózki)

Z przodu brzuszek, z tyłu pupa (dłońmi dotykamy brzuszka, a potem pupy)

Trochę wyżej plecki mamy (ramiona wyciągamy w górę i staramy się dotknąć dłońmi łopatek)

Rączki w bok wyciągamy i w wiatraczki się zmieniamy (wyciągamy ramiona w bok i kręcimy się dookoła własnej osi naśladując wiatraczki).

Ćwiczenie oddechowe

  • wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu.

Dziecko otrzymuje chusteczkę higieniczną wykonuje leżenie tyłem, chusteczkę kładzie na twarz, wykonuje wdech nosem i wydech ustami tak, żeby chusteczka uniosła się ponad twarz, powtarzamy kilkakrotnie.