• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800 Przedszkole

Treści programowe czerwiec – Jagódki

 • -

Treści programowe czerwiec – Jagódki

Tydzień I: Święto dzieci

 • nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej – obserwacja inkubacji jaj.

 

Tydzień II: Kolorowe lato

 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych;
 • dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Tydzień III: Tato już lato

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek i krótkich roli;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych;
 • przygotowanie występu artystycznego z okazji Dnia Taty;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw.

Tydzień IV Żegnamy przedszkole

 • wyjaśnienie pojęcia: odpoczynek;
 • poznanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Tydzień V: Do widzenia!

 • przypomnienie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego podczas wakacji;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych.