• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Otwarcie żłobka od 1 czerwca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z procedurami funkcjonowania placówki w okresie pandemii.

  • -

Otwarcie żłobka od 1 czerwca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z procedurami funkcjonowania placówki w okresie pandemii.

Szanowni Państwo,

1 czerwca 2020 r. otwieramy nasz żłobek. Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia. Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci, dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.

Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  pracownicy przedsiębiorstw i instytucji  związanych z funkcjonowaniem gminy.

Rodzic jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu z dnia 25 maja 2020 r.

Do pobrania w plikach poniżej.


Oświadczenia należy wydrukować, podpisać i  przesłać skanem lub zdjęciem na adres mailowy
zlobek@kolbaskowo.pl

Prosimy również obowiązkowo  zapoznać  się z Procedurami zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu w okresie stanu epidemii.

 

Prosimy o dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji w kontekście możliwości zapewnienia dziecku opieki, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zachorowań zarówno dzieci jak i wszystkich osób dorosłych, które będą miały z nimi kontakt.  

Dyrektor Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

Zarządzenie dyrektora nr 9.2020

Informacja RODO dla rodzica

zał nr 1 Procedura-bezpieczeństwa-żłobek- 25.05.2020 r_

Zał nr 2 Postępowanie-w-przypadku-podejrzenia-zakażenia – 25.05.2020 r.

Zał nr 3 Procedury-szybkiej-komunikacji-z-rodzicami – 25.05.2020 r.

Zał nr 4 Procedury-przyprowadzania-i-odbioru-dziecka-wyłącznie-przez-rodzica – 25.05.2020 r.

Zał nr 5 Procedury-przebywania-dzieci-na-świeżym-powietrzu – 25.05.2020 r.